فتح الله زاده میخواست بمونم ولی مربی جدید منو نخواست, سپاهان و فولاد و صبا بهم پیشنهاد دادن ولی دوست داشتم تو ایران فقط تو استقلال بازی کنم.

* از جو اینجا راضی هستی؟


اینجا اصلا با ایران قابل مقایسه نیست. دیدی که فقط تو منو شناختی. هیچکی منو نمیشناسه. فوتبال اینجا هیجان نداره

* میدونستی با اینکه از استقلال رفتی ولی هنوز پیجای استقلالی ازت یاد میکنن و طرفدارا هنوز دوست دارن؟


گفت واسه همین فقط میخواستم تو استقلال بازی کنم.

* بیا یه 4 نشون بده با هم عکس بندازیم

(به فارسی): 4 فرهاد مجیدی؟

* مگه تو فرهاد رو میشناسی؟ آخه وقتی تو اومدی فرهاد از استقلال رفته بود


فرهاد خیلی معروفه همه جا استقلالیا میگفتن فرهاد مجیدی 4


M. Fethullah wanted to stay, but new coach did not want me, Sepahan and Saba steel and each of you to offer, but I'm playing just for you Independence.

* Are you happy with the atmosphere here?

Here can not be compared at all with Iran. Did you know that's just me. Nobody not know me. Here football is exciting

* Did you know it's independence but autonomy Pyjay fans still love you and they learn?

I said that I just wanted to play my independence.

* A 4 show Come Together Let Photos

(In Persian): 4 Farhad Majidi?

* Did you know the F? But when you're F. scam independence was

Farhad Farhad Majidi told Astqlalya very Mrvfh everywhere 4